fbtwitterrss
Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange to thin layoutChange to default layoutChange to wide layoutChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
T
T
w3c
  jata header
 
Awam Swasta Warga
[ x ]
 
wte
[ x ]
 
survey

Pengimportan Sisa Plastik


***Pemakluman Pertukaran Kuasa Pengeluaran Permit Import (AP)***

Lesen Import (AP) Sisa Plastik

Latar Belakang

Jabatan ini telah mengambilalih tanggungjawab mengeluarkan Lesen Import (AP) Sisa Plastik daripada kementerian Industri dan Perdagangan Antarabangsa (MiTI) berkuatkuasa pada 2 Februari 2015 sepertimana pewartaan Perintah Kastam (Larangan Mengenai Import) (Pindaan) 2015.

Perintah Kastam (Larangan Mengenai Import)(Pindaan) 2015 telah meletakkan sisa plastik dengan kod tarif HS 3915 di dalam Bahagian I, jadual Kedua yang mana semua pengimportan ke Malaysia dilarang keduali mendapat Lesen Import (AP)
     

Pendaftaran Syarikat Bagi Mengimport Sisa Plastik

Polisi Pengimportan Sisa Plastik Bagi Kod Tarif 3915

i. Keperluan Pembaharuan Eksporter
    
 
Bermula 1 Jun 2016, Kelulusan AP hanya akan diberikan kepada syarikat yang melampirkan Surat Kelulusan Pengeksport yang diluluskan oleh JPSPN sahaja. Sehubungan itu, semua pengimport sisa plastik dibawah kod HS 3915 yang pernah mendapat kelulusan daripada agensi lain sebelum pengambilalihan pengeluaran permit oleh JPSPN perlu mengemukakan permohonan semula eksporter kepada JPSPN.
 
Polisi semasa Jabatan menetapkan bermula 1 Mac 2017, tempoh sah laku kelulusan eksporter adalah selama satu (1) tahun daripada tarikh kelulusan Jabatan bagi membolehkan semakan dan pemantauan yang lebih kerap dan terperinci dilaksanakan oleh pihak Kerajaan. Syarikat pembekal (pengeksport) yang telah diberi kelulusan sebelum tarikh tersebut akan kekal dengan tempoh sepertimana dinyatakan dalam surat kelulusan Jabatan sebelum ini.
 
   
         
ii. Pematuhan Sijil ISO 14000    
 
 
Pemakaian ISO 14000 kepada semua pembekal/pengeksport sisa plastik ditangguhkan sehingga 30 Jun 2017. Penangguhan ini juga terpakai bagi pengeksport/pembekal sisa plastik yang terletak di Zon Bebas (FIZ/FTZ) dan syarikat-syarikat yang mendapat pengecualian cukai di bawah Seksyen 14(2) Akta Kastam 1967.

Sehubungan itu, pihak pengimport diingatkan untuk memastikan semua pengekport/pembekal hendaklah mempunyai persijilan ISO14000 dan dimuatnaik bersama surat kelulusan pengeksport/pembekal bermula 1 Julai 2017.

Manakala, semua pengimport disyaratkan mempunyai sijil ISO 14000 mulai 1 Jun 2019.
   
         
iii. Pematuhan Operasi Kilang    
    Syarikat pengimport yang telah mendapat kelulusan pematuhan operasi kilang oleh Jabatan Alam Sekitar (JAS) tanpa tempoh sah laku 6 bulan hendaklah membuat permohonan semula pematuhan operasi kilang kepada pihak JAS. Peraturan ini berkuatkuasa serta merta.    
         
iv. Pengesahan Dokumen Sokongan Melalui Sistem E-Permit    
 
 
Syarikat pengimport perlu memastikan invois yang dikemukakan bertandangan dan bercop oleh pengeksport. Pemohon juga perlu mengemukakan gambar sebenar sisa plastik yang ingin diimport. Kegagalan berbuat demikian boleh menyebabkan permohonan AP tidak diluluskan.    
         
v. Keperluan AP Bagi Aktiviti Transit/Transshipment Sisa Plastik    
    Polisi Jabatan menetapkan bahawa kebenaran import hanya diberi kepada pengimport yang mempunyai premis dan menjalankan aktiviti pemprosesan/kitar semula sisa plastik import sahaja. Dalam hal ini, pihak Jabatan tidak menyokong mana-mana aktiviti transit/transshipment kerana ia tidak melibatkan sebarang aktiviti pemprosesan/kitar semula di samping mempunyai risiko menjadi dagangan terbiar kerana tidak dituntut.
 
   
         
vi Keperluan Pengimport Untuk Menyediakan Salinan Lesen Import (AP) Sisa  Plastik Kod Tarif 3915 Yang Sah Kepada Ejen Perkapalan/Transporter    
    Sepertimana sedia maklum, Perintah Kastam (Larangan Mengenai Import) 2017 telah meletakkan sisa plastik dengan kod tarif 3915 di dalam Bahagian I, Jadual Kedua yang mana semua pengimportan ke dalam Malaysia dilarang kecuali mendapat AP termasuklah pergerakan dari zon perdagangan bebas (FTZ) ke kawasan utama Kastam. Selaras dengan ketetapan Kastam tersebut, pihak pengimport perlu memohon AP terlebih dahulu sebelum memulakan penghantaran dagangan sisa plastik ke Malaysia. 
 
Walau bagaimanapun, masih terdapat lambakan kontena sisa plastik yang tidak dituntut oleh pihak pengimport dan ditinggalkan di pelabuhan untuk tempoh yang lama terutamanya di Pelabuhan Klang, Selangor. Justeru, pihak Lembaga Pelabuhan Klang (LPK) telah mengetatkan prosedur deklarasi borang pergerakan di dalam kawasan zon bebas di mana dagangan dengan muatan sisa plastik kod tarif 3915 yang berstatus import perlu melampirkan AP daripada JPSPN sebelum memuat turun dagangan daripada kapal/barge.
 
Dalam hal ini, bagi melancarkan urusan pengimportan dagangan sisa plastik tersebut, pihak pengimport adalah dikehendaki untuk menyediakan salinan AP kepada ejen perkapalan sebelum dagangan tiba di Pelabuhan. Salinan AP yang dikemukakan tersebut hendaklah mengandungi maklumat yang betul dan sah bagi mengelakkan sebarang masalah berbangkit termasuklah risiko pengimport disenarai hitam oleh Jabatan ini sekiranya didapati terdapat pemalsuan maklumat. Jabatan ini tidak akan bertanggungjawab sekiranya terdapat kelewatan dalam proses pemunggahan kontena disebabkan kegagalan memenuhi keperluan perundangan dan peraturan pihak Kerajaan termasuklah sebarang tuntutan daripada pihak ketiga. 
   

Kelulusan Pengeksport Sisa Plastik

Pematuhan Operasi Kilang

Permohonan AP Sisa Plastik

Garis Panduan Penyimpanan (Storage) Sisa Plastik Di Kilang

Soalan Lazim


Kemaskini pada 2016-09-07 15:05:40 daripada Administrator

  •  
  • Email this page
  • 24883
Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara (JPSPN)
Aras 23,24 dan 34, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, No.51, Persiaran Perdana, Presint 4, 62100, Putrajaya.

Tel:03-8000 8000 | Faks:03-8891 3190 |  Emel: webmaster_ jpspn@kpkt.gov.my
   
kpkt mygov    qrcode  
Dasar Privasi Penafian Dasar Keselamatan Peta Laman    
 (C) Hakcipta Terpelihara @ JPSPN
Dikemaskini pada 22-03-2019 Jumlah Pegawai459419