Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara

Tawaran Tender By Admin2 ver Eng

No. Tender KPKT/JPSPN/BPP/T/2/2022(a) Tajuk Tawaran Projek Penutupan Selamat Tapak Pelupusan Sisa Pepejal Bandar Tenggara, Kota Tinggi, Johor Jabatan/Bahagian Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara, Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan Taklimat & Lawatan Tapak KEHADIRAN ADALAH TIDAK DIWAJIBKAN (Klik untuk Slide Taklimat Tender) Petender diwajibkan mengisi BORANG SARINGAN WAJIB secara atas talian bermula pada 14 Mac 2022...

Read More
Skip to content