Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara

Tawaran Tender By Admin2 ver Eng

No. Tender KPKT/JPSPN/BPP/T/2/2022(a) Tajuk Tawaran Projek Penutupan Selamat Tapak Pelupusan Sisa Pepejal Bandar Tenggara, Kota Tinggi, Johor Jabatan/Bahagian Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara, Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan Taklimat & Lawatan Tapak KEHADIRAN ADALAH TIDAK DIWAJIBKAN (Klik untuk Slide Taklimat Tender) Petender diwajibkan mengisi BORANG SARINGAN WAJIB secara atas talian bermula pada 14 Mac 2022...

Read More

Tawaran Tender by admin 2

No. Tender KPKT/JPSPN/BPP/T/2/2022(a) Tajuk Tawaran Projek Penutupan Selamat Tapak Pelupusan Sisa Pepejal Bandar Tenggara, Kota Tinggi, Johor Jabatan/Bahagian Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara, Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan Taklimat & Lawatan Tapak KEHADIRAN ADALAH TIDAK DIWAJIBKAN (Klik untuk Slide Taklimat Tender) Petender diwajibkan mengisi BORANG SARINGAN WAJIB secara atas talian bermula pada 14 Mac 2022...

Read More
Skip to content