No. Tender
KPKT/JPSPN/BPP/T/2/2022(a)

Tajuk Tawaran

Projek Penutupan Selamat Tapak Pelupusan Sisa Pepejal Bandar Tenggara, Kota Tinggi, Johor

Jabatan/Bahagian

Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara,
Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan

Taklimat & Lawatan
Tapak

KEHADIRAN ADALAH TIDAK DIWAJIBKAN
(Klik untuk Slide Taklimat Tender)

Petender diwajibkan mengisi BORANG SARINGAN WAJIB secara atas talian bermula pada 14 Mac 2022 (Isnin) sehingga 16 Mac 2022 (Rabu) sebelum jam 11.59 malam dipautan:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKeQr-8hOwR2zdOuVhsyibKcYsPHFFwXEv4AeJZy7F-bou4Q/viewform

Tarikh Iklan

28 Februari 2022 (Isnin)

Tarikh Tutup
25 April 2022 (Isnin)
12.00 tengah hari