Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara

UNIT SKIM DAN KONSESI

Bertanggungjawab menentu, memperakukan dan menyelaras cadangan pembentukan skim-skim yang bersesuaian bagi pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam seluruh negara (rujuk Seksyen 7, Akta Pengurusan Sisa Pepejal).

UNIT PERANCANGAN & PENASIHAT TEKNIKAL

Pembentangan syarikat dan menentukan sama ada untuk dibawa ke Jawatankuasa Penilaian Teknologi setelah menerima syor SWCorp.

Urusetia kepada Jawatankuasa Penilaian Teknologi ke peringkat seterusnya untuk diproses.

UNIT SKIM DAN KONSESI

Bertanggungjawab menentu, memperakukan dan menyelaras cadangan pembentukan skim-skim yang bersesuaian bagi pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam seluruh negara (rujuk Seksyen 7, Akta Pengurusan Sisa Pepejal).

POINTER

Menentukan kontrak-kontrak/perjanjian perkhidmatan Pengurusan Sisa Pepejal (PSP) dan pembersihan awam mematuhi keperluan perundangan.

Skip to content