Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara

Garis Panduan

GARIS PANDUAN

Klik Muat Turun Garis Panduan untuk muat turun garis panduan

ARROW-RIGHT Permohonan Kelulusan Pembinaan, Pengubahan atau Penutupan Kemudahan Pengurusan Sisa Pepejal yang Ditetapkan Muat Turun Garis Panduan (470 KB)

ARROW-RIGHT Permohonan Lesen Pengurusan atau pengendalian Kemudahan Pengurusan Sisa Pepejal yang Ditetapkan

ARROW-RIGHT Permohonan Lesen Pengusahaan atau Penyediaan Perkhidmatan Pengangkutan oleh Pengangkutan Jauh

ARROW-RIGHT Garis Panduan Penyimpanan (Storage) Sisa Plastik Di Kilang

Permohonan Kelulusan Pembinaan, Pengubahan atau Penutupan Kemudahan Pengurusan Sisa Pepejal yang Ditetapkan Muat Turun Garis Panduan (470 KB)

Permohonan Kelulusan Pembinaan, Pengubahan atau Penutupan Kemudahan Pengurusan Sisa Pepejal yang Ditetapkan Muat Turun Garis Panduan (470 KB)

Skip to content