Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara

Aplikasi Mobil iKepoh

Aplikasi Mobile iKepoh merupakan satu inovasi baharu yang dibangunkan oleh KPKT untuk memberi kemudahan kepada orang awam bagi membuat sebaranag aduan kepada Pihak berkuasa Tempatan (PBT) melalui mobile. Fungsi aplikasi mobile IKepoh adalah untuk membenarkan penghantaran aduan bergambar beserta lokasi secara mobile, memberi maklumbalas kepada pengadu dengan lebih responsif, dan memantau statistik aduan melalui dahsboard yang disediakan dengan lebih efisien.
“iKepoh” boleh dimuat turun ke mobile secara percuma oleh orang awam bagi membuat sebarang aduan kepada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)
Sila download Apps iKepoh di :
Sila layari Portal iKepoh di :
Skip to content