Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara

Sudut Integriti

Polisi Integriti JPSPN
Mesej Integriti
Program/Aktiviti
Polisi Perlindungan Pemberi Maklumat
Semakan Semula Pengurusan Risiko Rasuah 2019-2023
Polisi Pengurusan Hadiah KPKT
Polisi Perlindungan Pemberi Maklumat
Kit Pengurusan KPKT
Semakan Semula Pelan Antirasuah Organisasi

2022

Siri 1 – PATUH WAKTU BEKERJA
Siri 2 – LANGKAH PENCEGAHAN COVID-19 DI TEMPAT KERJA
Siri 3 – PEGAWAI TIDAK HADIR BERTUGAS
SIRI 4 – PENJAWAT AWAM TIDAK BOLEH BERADA DALAM KEADAAN KETERHUTANGAN SERIUS
SIRI 5 – LAPORKAN ADUAN INTEGRITI MENGENAI WARGA JPSPN
SIRI 6 – TIDAK MEMBELAKANGKAN KEWAJIPAN TUGAS AWAM DEMI KEPENTINGAN PERIBADI
SIRI 7 – SIJIL CUTI SAKIT PALSU ATAU MEMINDA CUTI SAKIT
SIRI 8 – WARGA JPSPN BERAKHLAK UNGGUL
SIRI 9 – ITQAN DALAM PEKERJAAN
SIRI 10 – LARANGAN PENGGUNAAN KENDERAAN RASMI JABATAN BAGI TUJUAN PERIBADI
SIRI 11 – BERSIKAP JUJUR DALAM APA SAHAJA YANG ANDA KATAKAN DAN LAKUKAN

2023

SIRI 1 – CUTI MELEBIHI KELAYAKAN
SIRI 2 – GANGGUAN SEKSUAL ADALAH SATU KESALAHAN
SIRI 3 – RAMADAN KAREEM (INTEGRITI DALAM RAMADAN)
SIRI 4 – TANGGUNGJAWAB KETUA JABATAN DAN PENYELIA
SIRI 5 – INTEGRITI MENUJU KEJAYAAN
SIRI 6 – MENGEMUKAKAN TUNTUTAN PALSU ADALAH SATU KESALAHAN
SIRI 7 – ETIKA PENGGUNAN MEDIA SOSIAL OLEH PENJAWAT AWAM
SIRI 8 – KHABARKAN AKU TENTANG IHSAN

2022

Mesej Integriti JPSPN Siri 4/2022
Mesej Integriti JPSPN Siri 5/2022
Mesej Integriti JPSPN Siri 6/2022
Skip to content