Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara

Sudut Integriti

Polisi Integriti JPSPN
Mesej Integriti
Program/Aktiviti
Polisi Perlindungan Pemberi Maklumat
Semakan Semula Pengurusan Risiko Rasuah 2019-2023
Polisi Pengurusan Hadiah KPKT
Polisi Perlindungan Pemberi Maklumat
Kit Pengurusan KPKT
Semakan Semula Pelan Antirasuah Organisasi
Siri 1
Siri 2
Siri 3
Mesej Integriti JPSPN Siri 4/2022
Mesej Integriti JPSPN Siri 5/2022
Mesej Integriti JPSPN Siri 6/2022
Skip to content