Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara

SUMBER RUJUKAN

GARIS PANDUAN TEKNIKAL
PELAN STRATEGIK KEBANGSAAN
PENGURUSAN SISA MAKANAN BAGI SEKTOR INDUSTRI , KOMERSIL DAN INSTITUSI (2016-2026)
SOP PANDEMIK COVID-19
KAJIAN
KERTAS KERJA/ PEMBENTANGAN/ TAKLIMAT
STATISTIK
LAIN-LAIN KEMUDAHAN
Bilangan Tapak Pelupusan Yang Beroperasi Mengikut Negeri 

Kelantan

Terengganu

➥ Pahang

Kuala Lumpur 

Selangor

Negeri Sembilan

Melaka

Johor

Perak

Perlis

Kedah

➥ Pulau Pinang 

W.P Labuan

Sabah

Sarawak

Skip to content