fbtwitterrss
Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange to thin layoutChange to default layoutChange to wide layoutChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
T
T
w3c
  jata

header

 
image
Soalan
Lazim
image
Hubungi
Kami
image
Aduan dan
Maklum Balas
image
Peta
Laman
 
Awam Swasta Warga

Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam


Definisi


DEFINISI PENGURUSAN SISA PEPEJAL
 
"Sisa Pepejal" ditafsirkan sebagai :-
 
definisi sisa pepejal   apa-apa bahan sekerap atau benda lebihan lain yang tidak dikehendaki atau keluaran yang ditolak yang timbul daripada penggunaan apa-apa proses;
 
definisi sisa pepejal apa-apa benda yang dikehendaki dilupuskan kerana sudah pecah, lusuh, tercemar atau selainnya rosak; atau
 
definisi sisa pepejal apa-apa bahan lain yang mengikut Akta ini atau mana-mana undang-undang bertulis lain dikehendaki oleh pihak berkuasa supaya dilupuskan, tetapi tidaklah termasuk buangan terjadual sebagaimana yang diperihalkan di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 [Akta 127], kumbahan sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 [Akta 655] atau sisa radioaktif sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Pelesenan Tenaga Atom 1984 [Akta 304]
 
   
  Untuk maklumat lanjut, klik Akta 672 (Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007)

Jenis Sisa Pepejal Terkawal

 
   
Jenis Sisa Pepejal Terkawal

Elemen Perkhidmatan PSP

"Perkhidmatan Pengurusan Sisa Pepejal" ertinya proses :
   
pointer Pengasingan
pointer Penstoran
pointer Pemungutan
pointer Pengangkutan
pointer Pemindahan
pointer Pemprosesan
pointer Pengitaran semula
pointer Pengolahan; dan
pointer pelupusan sisa pepejal terkawal

Penswastaan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam Di Malaysia


Penswastaan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam Di Malaysia
 

ppspa Penswastaan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 

 

 
     
  Agensi Penguatkuasa  
  ppspa Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam  
    ppsppa  
       
       
  Senarai Syarikat-syarikat Konsensi  
  ppspa Alam Flora Sdn.Bhd

WP K.Lumpur, WP Putrajaya, Pahang

 
    alam flora    
  ppspa SWM Environment Sdn Bhd  Johor, Melaka, Negeri Sembilan  
    swm environment    
  ppspa EnvironmentIdaman Sdn Bhd 

Kedah, Perlis

 
       
     


Kemaskini pada 2015-09-07 11:11:09 daripada Administrator

  •  
  • Print a div
  • Email this page
  • 258142