INFO KORPORAT

Perutusan Ketua Pengarah

Assalamualaikum w.b.t dan Salam Sejahtera.

Selamat Datang dan terima kasih kerana mengunjungi Laman Web Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara (JPSPN).

Perkhidmatan pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam merupakan salah satu daripada perkhidmatan perbandaran yang dilaksanakan di Malaysia. Penjanaan sisa pepejal di Malaysia semakin meningkat saban tahun dan ia adalah selari dengan peningkatan populasi penduduk, kepesatan pembangunan ekonomi negara dan juga juga faktor urbanisasi perbandaran.

PERKHIDMATAN KAMI

Skip to content