fbtwitterrss
Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange to thin layoutChange to default layoutChange to wide layoutChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
T
T
w3c
  jata

header

 
image
Soalan
Lazim
image
Hubungi
Kami
image
Aduan dan
Maklum Balas
image
Peta
Laman
 
Awam Swasta Warga

Pengimportan Sisa Plastik


***Pemakluman Pertukaran Kuasa Pengeluaran Permit Import (AP)***

Lesen Import (AP) Sisa Plastik

Latar Belakang

Jabatan ini telah mengambilalih tanggungjawab mengeluarkan Lesen Import (AP) Sisa Plastik daripada kementerian Industri dan Perdagangan Antarabangsa (MiTI) berkuatkuasa pada 2 Februari 2015 sepertimana pewartaan Perintah Kastam (Larangan Mengenai Import) (Pindaan) 2015.

Perintah Kastam (Larangan Mengenai Import)(Pindaan) 2015 telah meletakkan sisa plastik dengan kod tarif HS 3915 di dalam Bahagian I, jadual Kedua yang mana semua pengimportan ke Malaysia dilarang keduali mendapat Lesen Import (AP)
     

Permohonan Lesen Import (AP) Sisa Plastik HS Kod 39.15

Polisi Pengimportan Sisa Plastik Bagi Kod Tarif 3915

i. Keperluan Pembaharuan Eksporter
    
 
Bermula 1 Jun 2016, Kelulusan AP hanya akan diberikan kepada syarikat yang melampirkan Surat Kelulusan Pengeksport yang diluluskan oleh JPSPN sahaja. Sehubungan itu, semua pengimport sisa plastik dibawah kod HS 3915 yang pernah mendapat kelulusan daripada agensi lain sebelum pengambilalihan pengeluaran permit oleh JPSPN perlu mengemukakan permohonan semula eksporter kepada JPSPN.
 
Polisi semasa Jabatan menetapkan bermula 1 Mac 2017, tempoh sah laku kelulusan eksporter adalah selama satu (1) tahun daripada tarikh kelulusan Jabatan bagi membolehkan semakan dan pemantauan yang lebih kerap dan terperinci dilaksanakan oleh pihak Kerajaan. Syarikat pembekal (pengeksport) yang telah diberi kelulusan sebelum tarikh tersebut akan kekal dengan tempoh sepertimana dinyatakan dalam surat kelulusan Jabatan sebelum ini.
   
         
ii. Pematuhan Sijil ISO 14000    
 
 
Pihak pengimport perlu memastikan semua pengekport/pembekal hendaklah mempunyai persijilan ISO14000 dan dimuatnaik bersama surat kelulusan pengeksport/pembekal bermula 1 Julai 2017. Manakala, semua pengimport disyaratkan mempunyai sijil ISO 14000 mulai 1 Jun 2019.    
         
iii. Pematuhan Operasi Kilang    
    Bermula 1 Januari 2019, Syarikat hanya perlu memaklumkan kepada JPSPN melalui surat rasmi/email bagi mendapatkan status pematuhan operasi kilang yang terkini. Pihak JPSPN akan mendapatkan status tersebut dari pihak JAS Putrajaya.    
         
iv. Pengesahan Dokumen Sokongan Melalui Sistem E-Permit    
 
 
Syarikat pengimport perlu memastikan invois yang dikemukakan bertandangan dan bercop oleh pengeksport. Pemohon juga perlu mengemukakan gambar sebenar sisa plastik yang ingin diimport. Kegagalan berbuat demikian boleh menyebabkan permohonan AP tidak diluluskan.    
         
v. Keperluan AP Bagi Aktiviti Transit/Transshipment Sisa Plastik    
    Polisi Jabatan menetapkan bahawa kebenaran import hanya diberi kepada pengimport yang mempunyai premis dan menjalankan aktiviti pemprosesan/kitar semula sisa plastik import sahaja. Dalam hal ini, pihak Jabatan tidak menyokong mana-mana aktiviti transit/transshipment kerana ia tidak melibatkan sebarang aktiviti pemprosesan/kitar semula di samping mempunyai risiko menjadi dagangan terbiar kerana tidak dituntut.    
         
vi. Premis Pemprosesan Skrap Plastik Kod Tarif 3915    
    Pemegang AP yang diluluskan untuk mengimport skrap plastik hanya dibenarkan menyimpan dan memproses skrap plastik yang diluluskan di premis yang dinyatakan di surat kelulusan pengeksport (pembekal) skrap plastik sahaja.          

Adalah menjadi kesalahan kepada pemegang AP, sekiranya didapati AP yang telah diluluskan dijual dan skrap plastik dihantar dan diproses di premis lain. Skrap plastik yang diimport mestilah diproses di kilang yang telah mendapat kelulusan Jabatan ini sahaja.
   
         
vii. Pengesahan Kod Tarif Dagangan    
    Semua pengimport dikehendaki mendapatkan surat penjenisan daripada pihak KASTAM bagi memastikan dagangan yang diimport adalah di bawah kod tariff yang betul.

Pengesahan kod tarif dagangan yang diimport adalah tertakluk di bawah bidang kuasa Jabatan Kastam Di Raja Malaysia (KASTAM) dan boleh dimohon melalui alamat di bawah :

Pengarah
Bahagian perkhimatan Teknik
Jabatan Kastam Diraja Malaysia,
Kompleks Kementerian Kewangan No 3,
Persiaran Perdana, Presint 2,
62596, Putrajaya
   
         
         
viii.
 
Keperluan Pengimport Untuk Menyediakan Salinan Lesen Import (AP) Sisa  Plastik Kod Tarif 3915 Yang Sah Kepada Ejen Perkapalan/Transporter    
    Sepertimana sedia maklum, Perintah Kastam (Larangan Mengenai Import) 2017 telah meletakkan sisa plastik dengan kod tarif 3915 di dalam Bahagian I, Jadual Kedua yang mana semua pengimportan ke dalam Malaysia dilarang kecuali mendapat AP termasuklah pergerakan dari zon perdagangan bebas (FTZ) ke kawasan utama Kastam. Selaras dengan ketetapan Kastam tersebut, pihak pengimport perlu memohon AP terlebih dahulu sebelum memulakan penghantaran dagangan sisa plastik ke Malaysia.
 
Walau bagaimanapun, masih terdapat lambakan kontena sisa plastik yang tidak dituntut oleh pihak pengimport dan ditinggalkan di pelabuhan untuk tempoh yang lama terutamanya di Pelabuhan Klang, Selangor. Justeru, pihak Lembaga Pelabuhan Klang (LPK) telah mengetatkan prosedur deklarasi borang pergerakan di dalam kawasan zon bebas di mana dagangan dengan muatan sisa plastik kod tarif 3915 yang berstatus import perlu melampirkan AP daripada JPSPN sebelum memuat turun dagangan daripada kapal/barge.
 
Dalam hal ini, bagi melancarkan urusan pengimportan dagangan sisa plastik tersebut, pihak pengimport adalah dikehendaki untuk menyediakan salinan AP kepada ejen perkapalan sebelum dagangan tiba di Pelabuhan. Salinan AP yang dikemukakan tersebut hendaklah mengandungi maklumat yang betul dan sah bagi mengelakkan sebarang masalah berbangkit termasuklah risiko pengimport disenarai hitam oleh Jabatan ini sekiranya didapati terdapat pemalsuan maklumat. Jabatan ini tidak akan bertanggungjawab sekiranya terdapat kelewatan dalam proses pemunggahan kontena disebabkan kegagalan memenuhi keperluan perundangan dan peraturan pihak Kerajaan termasuklah sebarang tuntutan daripada pihak ketiga.
   

Kelulusan Pengeksport Sisa Plastik

Pematuhan Operasi Kilang

Permohonan AP Melalui Sistem ePermit

Garis Panduan Penyimpanan (Storage) Sisa Plastik Di Kilang

Soalan Lazim


Kemaskini pada 2016-09-07 15:05:40 daripada Administrator

  •  
  • Print a div
  • Email this page
  • 49573