fbtwitterrss
Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange to thin layoutChange to default layoutChange to wide layoutChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
T
T
w3c
  jata

header

 
image
Soalan
Lazim
image
Hubungi
Kami
image
Aduan dan
Maklum Balas
image
Peta
Laman
 
Awam Swasta Warga
Anda di sini : Laman Utama > Soalan Lazim
Laman ini sedang dikemaskini

 
 
1. Apakah perbezaan di antara Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal negara (JPSPN) dan Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (PPSPPA)?
   - Sedang dikemaskini -
   
   
2. Bilakah Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 (Akta 672) dikuatkuasakan?
  Akta 672 telah dikuatkuasakan pada 1 September 2011 di seluruh Semenanjung Malaysia, Wilayah Persekutuan kecuali Labuan, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Terengganu dan Kelantan.
   
3. Apakah antara peruntukan penting yang terdapat di dalam Akta 672?
 
 • Hanya mereka yang telah diberi lesen sahaja boleh menjalankan perkhidmatan sisa pepejal, mengurus, kemudahan sisa pepejal atau menjalankan perkhidmatan pembersihan awam;
 • Pengasingan sisa di punca;
 • Pengurangan janaan sisa, penggunaan semula bahan dan kitar semula bahan;
 • Sistem terima balik;dan
 • Sistem bayaran balik Deposit
   
4. Jelaskan mengenai penswastaan perkhidmatan pengurusan sisa pepejal?
  Penswastaan perkhidmatan pengurusan sisa pepejal hanya melibatkan sisa pepejal, isi rumah dan yang serupa dengannya. Perkhidmatan untuk sisa pepejal yang lain seperti sisa pepejal pembinaan, industri dan komersil terbuka kepada pihak yang berminat. Manakala pembinaan dan pengendalian kemudahan pengurusan sisa pepejal tidak termasuk dalam penswastaan.
   
5.  Apakah yang dimaksudkan dengan kutipan 2+1?
 

Kutipan 2+1 adalah:

 • 2 kali seminggu kutipan untuk sisa baki seperti sisa organik & sisa yang tidak boleh dikitar semula
 • 1 kali seminggu kutipan bagi sisa pukal, sisa kebun dan sisa yang boleh dikitar semula
   
6. Syarikat konsesi manakah yang telah dilantik untuk menjalankan perkhidmatan pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam?
 
 • Zon tengah dan timur oleh Alam Flora Sdn. Bhd. (Kuala Lumpur, Putrajaya & Pahang)
 • Zon utara oleh Environment Idaman Sdn. Bhd. (Kedah dan Perlis)
 • Zon selatan oleh SWM Environment Sdn. Bhd. (Johor, Melaka dan Negeri Sembilan)
   
7. Jelaskan mengenai agihan tong sisa mudah alih 120 liter?
 

Agihan tong sisa mudah alih berkapasiti 120 liter ini adalah bagi Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Putrajaya, Kuala Lumpur, Pahang, Kedah dan Perlis. Ianya akan diagihkan secara berperingkat iaitu:

 • Bandaraya dan Ibu-Ibu Negeri, 1 September 2011 hingga 31 Ogos 2012
 • Majlis Perbandaran, 1 September 2012 hingga 31 Ogos 2013
 • Majlis Daerah, 1 September 2013 hingga 31 Ogos 2014
 

Ianya akan diedarkan oleh syarikat-syarikat konsesi yang dilantik bagi negeri-negeri tersebut.

   
8. Adakah penghuni bagi rumah pangsa atau apartment akan turut diagihkan dengan tong sisa mudah alih 120 liter ini?
  TIDAK. Ianya akan diagihkan bagi premis kediaman bertanah sahaja. Bagi rumah pangsa atau apartment, mereka hanya disediakan dengan kemudahan tong-tong berkapasiti 660 liter / 1100 liter di rumah sampah berkenaan.
   
9. Adakah bayaran akan dikenakan bagi mendapatkan tong sisa mudah alih?
  Tiada bayaran dikenakan. Bagi tujuan penyerahan tong tersebut, pemilik akan diminta untuk menandatangani borang penerimaan sebagai bukti penerimaan dan juga bagi maksud pangkalan data.
Penyewa/pemilik kediaman juga diminta untuk  mengemukakan bukti mereka adalah penyewa/pemilik dengan menunjukkan bil elektrik/air/telefon/Astro ataupun salinan cukai pintu.
   
10. Adakah pemilik premis yang telah menerima tong sisa 120 liter akan dikenakan denda sekiranya tong tersebut rosak ataupun hilang?
  Sekiranya tong sisa 120 liter yang diberikan rosak ataupun hilang akibat kecuaian pemilik, bayaran akan dikenakan bagi penggantian tong.
Namun, jika kerosakan / kehilangan adalah disebabkan oleh kecuaian pihak yang menjalankan kutipan sisa pepejal, tiada bayaran yang akan dikenakan.
   
11. Aduan/pertanyaan berkaitan pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam boleh disalurkan melalui:
 
 
                      JPSPN                      PPSPPA
03-8000 8000 03-5545 9592 (Call Center)
   
12.  Apakah yang dimaksudkan dengan tapak pelupusan sanitari?
  Secara umumnya, Tapak Pelupusan Sisa Pepejal Sanitari adalah tempat pembuangan sampah yang dilengkapi sistem pengumpulan gas metana dan air larut resap, loji rawatan air larut resap dan penutupan liner.
   
13. Apakah garis panduan yang boleh dirujuk bagi merekabentuk tapaj pelupusan sisa pepejal sanitari dan menutup tapak pelupusan?
 
 • The Technical Guideline For Sanitary Landfill, Design and Operation, August 2006 yang dikelaurkan oleh Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara
 • Guideline For Safe Closure And Rehabilitation of MSW Landfill Sites, August 2006 yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara 
   
   
  Untuk pertanyaan lanjut, sila hubungi:

Cik Siti Mariani binti Ayob
Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara


No. Telefon     : 603-88910 5564
Emel               : 
siti_mariani@kpkt.gov.my
   
   

Kemaskini pada 2022-03-07 17:17:06 daripada Administrator

 •  
 • Print a div
 • Email this page
 • 50958