Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara

INFO KORPORAT

Perutusan Ketua Pengarah

Assalamualaikum w.b.t dan Salam Sejahtera.

Selamat Datang dan terima kasih kerana mengunjungi Laman Web Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara (JPSPN).

Perkhidmatan pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam merupakan
salah satu daripada perkhidmatan perbandaran yang dilaksanakan di Malaysia. Penjanaan sisa pepejal di Malaysia semakin meningkat saban tahun dan ia
adalah selari dengan peningkatan populasi penduduk, kepesatan
pembangunan ekonomi negara dan juga juga faktor urbanisasi perbandaran.

PERKHIDMATAN KAMI

Skip to content